Teambuilding

Je naš projekt razvoja Petrinje i okolne regije kao destinacije avanturističkog turizma, gdje klijenti imaju priliku organirati izlete Quadovima po okolnim destinacijama.

Daljni razvoj projekta prepoznao je i Europski fond za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

Konferencije

Organizacija konferencija sastoji se od primjene godinama prikupljanog iskustva na projektni zadatak gdje uvijek nastojimo integrirati sve dionike procesa - javni i privatni sektor, dionike, javnosti, stručnjake i medije.

EVENT MANAGEMENT

Organizacija događanja podrazumjeva svrhu, planiranje i izvršenje organizacije različitih događaja, od stručnih skupova, konferencija i sajmova do prezentacija i drugih skupova.

Edukacije

Edukacije koje provodimo usko su vezane uz naše temeljne djelatnosti, odnose s javnošću, javni nastup i medije, i njihova je svrha prijenos praktičnog znanja sa i između sudionika.

U pravilu traju jedan do dva dana sa setovima praktičnih predavanja i rješevanja problemskih zadataka.

Scenarijske igre

Scenarijske igre sastoje se od okupljanja timova koji zajedno sudjeluju na rješavanju problemskih zadataka u slučajevima eskalirajućih situacija.

Služe kao vježba sudionika za suočavanje sa mogućim stvarnim scenarijima i dio su procjene rizika svakog poduzeća.

IMG_1453-scaled

Petrinja kao avanturistička destinacija

Koncept Banovine kao destinacije avanturističkog turizma zapravo je logičan, Netaknuta priroda i krajolici koji oduzimaju dah samo su početak potencijala koji govore o stvarnoj mogućosti profiliranja Petrinje kao centra i banovine kao regije u destinaciju na kojoj se posjettiltej željan avanture može sasvim sigurno zadržati barem dva dana.

 - 03/02/2023

IMAGIS D.O.O.

Marina Držića odvojak III 20A, Petrinja
OIB: 48004802783

info@imagis.info

MOB: +385 994006000

VIBER: +385 994006000

WHATSAPP: +385 994006000

TELEGRAM: +385 994006000

“Some are born great, some achieve greatness, and some hire public relations officers.”
– Daniel J. Boorstin
“Why fit in when you were born to stand out?”
– Dr. Seuss
“I never dreamed about success. I worked for it.”
- Estée Lauder

UVJETI KORIŠTENJA |  IZJAVA O PRIVATNOSTI 

© 2023 IMAGIS D.O.O.